Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 7 HK2 - 15 phút

Các em thân mến, trong bài thi này các em cần nắm chắc các kiến thức về thiên nhiên và con người ở các châu Mĩ và thiên nhiên và con người ở châu Âu. Chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 7 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 1 môn địa lý lớp 7 bao gồm các kiến thức về thành phần nhân văn của môi trường: dân số, dân cư,đô thị hóa; các môi trường địa lý: môi trường đới nóng. Các em nắm chắc nhé để làm bài cho tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 7 Cuối HK2

Các em thân mến, ngoài các kiến thức trong học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 các em cần nắm chắc các kiến thức về địa lý khu vực Châu Phi và Bắc Mỹ. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 7 Cuối HK1

Bài thi này gồm các kiến thức trong phần môi trường địa lý: môi trường nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa, tình hình sản xuất nông nghiệp ở đới nóng, sức ép dân số, di dân, sự bùng nổ đô thị...Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 7 HK2 - 45 phút

Các em thân mến, trong bài thi này các em cần nắm chắc các kiến thức về môi trường ôn hòa, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, đô thị hóa, ô nhiễm môi trường trong đới ôn hòa. Chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 7 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 1 môn địa lý lớp 7 bao gồm các kiến thức về thành phần nhân văn của môi trường: dân số, dân cư,đô thị hóa; các môi trường địa lý: môi trường đới nóng. Các em nắm chắc nhé để làm bài cho tốt, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Địa lý lớp 7 | châu lục | thiên nhiên | con người

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Địa lý lớp 7 , châu lục , thiên nhiên , con người

Trắc Nghiệm Địa lý lớp 7 , châu lục , thiên nhiên , con người

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 7 HK1 - 45 phút