Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm địa lý 9 giúp các em có thể nắm vững các kiến thức địa lý cơ bản của chương trình Địa lý lớp 9, rèn luyện các kĩ năng như phân tích, so sánh tháp dân số, nhận xết về vấn đề dân số, lao động, việc làm, phân tích được sự phát triển kinh tế, sự thay đổi cơ cấu của kinh tế đất nước, phân tích được điều kiện tự nhiên và tình hình phát... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm địa lý 9 HK1 giúp các em có thể nắm vững các kiến thức địa lý cơ bản của chương trình Địa lý lớp 9, rèn luyện các kĩ năng như phân tích, so sánh tháp dân số, nhận xết về vấn đề dân số, lao động, việc làm, phân tích được sự phát triển kinh tế, sự thay đổi cơ cấu của kinh tế đất nước, phân tích được điều kiện tự nhiên và tình hình... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 Cuối HK2

Bài thi trắc nghiệm môn địa lý học kỳ 2 ngoài các nội dung của học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 các em cần nắm chắc các kiến thức về phân tích biểu đồ ngành thủy sản ở đồng bằng sông cửu long và tổng hợp nền kinh tế và bảo vệ môi trường biển đảo. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 Cuối HK1

trong bài thi này các em nắm chắc các kiến thức về địa lý 7 vùng kinh tế ở Việt Nam, biêt được lợi thế so sánh giữa các vùng kinh tế. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 HK2 - 45 phút

Các em thân mến, trong bài thi này các bao gồm các kiến thức về đặc điểm một số vùng kinh tế ở Việt Nam: Đông Nam Bộ, Vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 HK1 - 45 phút

bài thi này AMBN.vn đề cập tới các nội dung về địa lý Việt Nam trong đó có các kiến thức về cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dân số, phân bố dân cư, địa lý kinh tế, lao động việc làm...Các em làm bài trong 20 phút nhé, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
Địa lý lớp 9 | dân cư | lãnh thổ | kinh tế

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Địa lý lớp 9 , dân cư , lãnh thổ , kinh tế

Địa lý lớp 9 , dân cư , lãnh thổ , kinh tế

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 HK1 - 45 phút