Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 3 Cuối HK1

Dựa trên kiến thức cơ bản của sách giáo khoa toán lớp 3, ambn xây dựng bài thi trắc nghiệm môn toán lớp 3 cuối học kì 1 với nội dung chính là phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000. Chúc các bạn làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 3 Đầu HK2

Bài thi trắc nghiệm môn toán lớp 3 đầu học kì 2 do ambn biên soạn gồm toàn bộ nội dung của chương trình toán lớp 3 phần các số đến 10000. Các em có 10 phút làm bài. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 3 Đầu HK1

Dựa trên kiến thức cơ bản của sách giáo khoa toán lớp 3, ambn xây dựng bài thi trắc nghiệm môn toán lớp 3 đầu học kì 1 với nội dung chính là ôn tập kiểm tra kiến thức của toán lớp 2 và bổ sung thêm kiến thức của toán lớp 3. Chúc các bạn làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 4 Cuối HK2

Bài thi trắc nghiệm môn toán lớp 4 đầu học kì 2 do ambn biên soạn gồm toàn bộ nội dung của chương trình toán lớp 4 phần ôn tập về các số tự nhiên, phân số, đại lượng và hình học. Các em có 10 phút làm bài. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 4 Cuối HK1

Dựa trên kiến thức cơ bản của sách giáo khoa toán lớp 4, ambn xây dựng bài thi trắc nghiệm môn toán lớp 4 đầu học kì 1 với nội dung chính là Phân số và các phép tính với phân số. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 4 Đầu HK1

Dựa trên kiến thức cơ bản của sách giáo khoa toán lớp 4, ambn xây dựng bài thi trắc nghiệm môn toán lớp 4 đầu học kì 1 với nội dung chính là Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 4 Đầu HK2

Bài thi trắc nghiệm môn toán lớp 4 đầu học kì 2 do ambn biên soạn gồm toàn bộ nội dung của chương trình toán lớp 4 phần đại lượng và đo đại lượng, hình học Các em có 10 phút làm bài. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5 Cuối HK2

Thi Kiểm tra trắc nghiệm môn toán lớp 5 học kỳ 2 của các em gồm có 5 câu tập trung chủ yếu xoay quanh các câu hỏi về số đo thời gian. Toán chuyển động đều, chúc các em thi tốt. Thời lượng thi của các em trong bài trắc nghiệm toán học kỳ 2 này là 10 phút >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5 Đầu HK2

Các em thân mến, dựa trên các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa môn toán lớp 5 học kỳ 2 của các em AMBN.vn đã xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm hết học kỳ II với thời gian làm bài là 10 phút. Các câu hỏi tập trung chủ yếu xoay quanh phần hình học. Chúc các em làm bài tốt! >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5 Cuối HK1

Các em thân mến! AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm toán 5 cuối HK1 nhằm giúp các em có thể nắm rõ kiến thức của chương 2 trong sách giáo khoa phần số thập phân. Các phép tính về số thập phân để các em có thể tự tin nắm chắc kiến thức này. Các em làm 5 câu trong thời gian là 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
trắc nghiệm toán tiểu học lớp 1 2 3 4 5
Trang   1   2   3  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

trắc nghiệm toán tiểu học lớp 1 2 3 4 5

trắc nghiệm toán tiểu học lớp 1 2 3 4 5

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5 Cuối HK1