Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài thi trắc nghiệm môn Pháp vào cấp 3 (TBK)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Pháp vào cấp 3 (TBK) gồm các phần: Trắc nghiệm Pronoms, Trắc nghiệm Adjectifs, Trắc nghiệm Verbes, Trắc nghiệm Mots invariables, Trắc nghiệm Phrases, Trắc nghiệm Từ vựng (vocabulaire), Trắc nghiệm Viết, Trắc nghiệm đọc hiểu. Thời gian làm bài là 50 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Tiếng Pháp (TBK) | đọc hiểu | ngữ pháp | từ vựng

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Tiếng Pháp (TBK) , đọc hiểu , ngữ pháp , từ vựng

Trắc Nghiệm Tiếng Pháp (TBK) , đọc hiểu , ngữ pháp , từ vựng

Bài thi trắc nghiệm môn Pháp vào cấp 3 (TBK)