Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 10 HK2 - 15 phút

Các em thân mến. bài thi trắc nghiệm môn hóa học(45 phút)học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về phản ứng oxi hóa khử, nhóm halogen. Thời gian làm bài là 10 phút, số câu hỏi là 8 câu, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 10 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 (15 phút) học kỳ 1 được AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức về nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn. Các em nắm chắc kiến thức để làm bài nhé. Chúc các em thi tốt. Tuy là bài 15 phút, nhưng chúng mình chỉ làm 8 câu trong thời gian 10 phút nhé >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa học 10 Cuối HK2

Bài trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 học kỳ 2 được AMBN.vn xây dựng bao gồm ngoài các kiến thức của học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 còn có các nội dung về oxi lưu huỳnh, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Thời gian làm bài trong 30 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 10 Cuối HK1

Các em thân mến, bài trắc nghiệm môn hóa học học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về liên kết hóa học. Thời gian làm bài là 30 phút, số lượng 20 câu, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 10 HK2 - 45 phút

Các em thân mến. bài thi trắc nghiệm môn hóa học(45 phút)học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về phản ứng oxi hóa khử, nhóm halogen. Thời gian làm bài là 20 phút, số câu hỏi là 15 câu, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 10 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 (45 phút) học kỳ 1 được AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức về nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn. Các em nắm chắc kiến thức để làm bài nhé. Chúc các em thi tốt. Tuy là bài 45 phút, nhưng chúng mình chỉ làm 15 câu trong thời gian 20 phút nhé >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 10

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 10

Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 10

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 10 HK1 - 45 phút