Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 HK2 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về Hidrocacbon không no và Hidrocacbon thơm nguồn hidrocacbon thiên nhiên hệ thống hóa về hidrocacbon. Thời gian làm bài trong 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về sự điện li, độ điện li, hằng số phân li, phần này được mô tả chi tiết trong mô tả chi tiết bài thi. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 Cuối HK2

bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 học kỳ 2 được các nội dung về dẫn suất halogen - an col - phenol và anđehit - xenton - axit cacboxylic. Thời gian làm bài trong 30 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học cuối học kỳ 1 gồm các nội dung về cacbon silic và hóa học hữu cơ. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 HK2 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về Hidrocacbon không no và Hidrocacbon thơm nguồn hidrocacbon thiên nhiên hệ thống hóa về hidrocacbon. Thời gian làm bài trong 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về sự điện li, độ điện li, hằng số phân li, phần này được mô tả chi tiết trong mô tả chi tiết bài thi. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 11

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 11

Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 11

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 HK1 - 45 phút