Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 12 HK2 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 12 ($5 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, crôm, sắt, đồng. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 12 HK1 - 15 phút

trong bài thi trắc nghiệm môn hóa học 45 phút học kỳ 1 AMBN.vn xây dựng bộ câu hỏi dựa trên các kiến thức của đầu học kỳ 1 như: Este, lipit và Cacbohidrat. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 12 Cuối HK2

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 12 học kỳ 2 ngoài các kiến thức về phân biệt một số chất vô cơ chuẩn độ dung dịch và mối quan hệ giữa hóa học với vấn đề kinh tế, môi trường. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 12 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học hết học kỳ 1 lớp 12 bao gồm các nội dung về: Amin, amino axit và protein, Polime và vật liệu polime, đại cương về kim loại. Thời gian làm bài của các em là 30 phút, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 12 HK2 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 12 ($5 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, crôm, sắt, đồng. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 12 HK1 - 45 phút

trong bài thi trắc nghiệm môn hóa học 45 phút học kỳ 1 AMBN.vn xây dựng bộ câu hỏi dựa trên các kiến thức của đầu học kỳ 1 như: Este, lipit và Cacbohidrat. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12

Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 12 HK1 - 45 phút