Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK2 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm vật lý 45 phút học kỳ 2 gồm các nội dung về trắc nghiệm phần cơ học chất lỏng và chất khí (chất lưu), chất khí, cơ sở của nhiệt động lực học, chất rắn và chất lỏng, các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK1 - 15 phút

Bài thi này nội dung kiến thức nằm trong các chương: cơ học và động lực học chất điểm, định luật bảo toàn, cơ học chất lỏng và chất khí. Thời gian làm bài trong 20 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Cuối HK2

bài thi trắc nghiệm học kỳ 2 môn vật lý lớp 10 ngoài các kiến thức trong kỳ 1 và đầu học kỳ 2 các em cần nắm thêm các kiến thức về nhiệt động lực học để làm bài thi cuối năm này nhé, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK2 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm vật lý 45 phút học kỳ 2 gồm các nội dung về trắc nghiệm phần nhiệt học, các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Cuối HK1

bài thi cuối học kỳ 1 môn vật lý lớp 10 gồm các kiến thức về tĩnh học vật rắn, các định luật bảo toàn động lượng, cơ học chất lưu. Các em làm bài trong thời gian 30 phút. chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK1 - 45 phút

Bài thi này nội dung kiến thức nằm trong 2 chương đầu: cơ học và động lực học chất điểm, thời gian làm bài trong 20 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Vật Lý 10 | cơ học | nhiệt học

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Vật Lý 10 , cơ học , nhiệt học

Trắc Nghiệm Vật Lý 10 , cơ học , nhiệt học

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK1 - 45 phút