Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK2 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm vật lý 45 phút học kỳ 2 gồm các nội dung về trắc nghiệm phần cơ học chất lỏng và chất khí (chất lưu), chất khí, cơ sở của nhiệt động lực học, chất rắn và chất lỏng, các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK1 - 15 phút

Bài thi này nội dung kiến thức nằm trong các chương: cơ học và động lực học chất điểm, định luật bảo toàn, cơ học chất lỏng và chất khí. Thời gian làm bài trong 20 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Cuối HK2

bài thi trắc nghiệm học kỳ 2 môn vật lý lớp 10 ngoài các kiến thức trong kỳ 1 và đầu học kỳ 2 các em cần nắm thêm các kiến thức về nhiệt động lực học để làm bài thi cuối năm này nhé, chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK2 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm vật lý 45 phút học kỳ 2 gồm các nội dung về trắc nghiệm phần nhiệt học, các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Cuối HK1

bài thi cuối học kỳ 1 môn vật lý lớp 10 gồm các kiến thức về tĩnh học vật rắn, các định luật bảo toàn động lượng, cơ học chất lưu. Các em làm bài trong thời gian 30 phút. chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK1 - 45 phút

Bài thi này nội dung kiến thức nằm trong 2 chương đầu: cơ học và động lực học chất điểm, thời gian làm bài trong 20 phút, chúc các em làm bài tốt.

 
Trắc Nghiệm Vật Lý 10 | cơ học | nhiệt học

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Vật Lý 10 , cơ học , nhiệt học

Trắc Nghiệm Vật Lý 10 , cơ học , nhiệt học

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK1 - 45 phút

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo