Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 HK2 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ, các em làm bài trong 10 phút, chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 HK1 - 15 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn vật lý (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về điện và điện từ học. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Cuối HK2

Bài thi trắc nghiệm môn vật lý học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về khúc xạ ánh sáng, mắt và các dụng cụ quang học. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em thi tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 HK2 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ, các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Cuối HK1

Các em thân mến, trong bài này gồm các kiến thức về dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 HK1 - 45 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn vật lý (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về điện và điện từ học. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt.

 
Trắc Nghiệm Vật Lý 11 | Điện Học| Điện Từ Trường | Quang Hình Học

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Vật Lý 11 , Điện Học, Điện Từ Trường , Quang Hình Học

Trắc Nghiệm Vật Lý 11 , Điện Học, Điện Từ Trường , Quang Hình Học

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 HK1 - 45 phút

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo