Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 12 HK2 giúp các em tìm hiểu các tri thức sinh học ở cấp độ tổ chức cao hơn: quần thể, loài, quần xã ... Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 12 HK1 giúp các em tìm hiểu các tri thức sinh học ở cấp độ tổ chức cao hơn: quần thể, loài, quần xã ... Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Cuối HK2

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về quần xã sinh vật và hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái học với quản lý tài nguyên thiên nhiên. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 HK2 - 45 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất và cơ thể môi trường, quần thể sinh vật. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về di truyền học quần thể, bằng chứng tiến hóa nguyên nhân và cơ chế tiến hóa. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 HK1 - 45 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 (45 phút) học kỳ 1 AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức về: Cơ chế di truyền và biến dị và Quy luật của hiện tượng di truyền. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 12

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 12

Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 12

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 HK1 - 45 phút