Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 10 HK2 - 15 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 10 15 phút học kỳ 2 bao gồm các kiến thức: trình bày một vấn đề, kết cấu của văn bản thuyết minh, phẩm bình nhân vật lịch sử và một số tác phẩm văn học khác. Các em tìm hiểu kỹ để làm bài nhé, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 10 HK1 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 10 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung tổng quan về văn học Việt Nam, văn học dân gian Việt Nam, và một số văn học nước ngoài. Các em tham khảo trong phần mô tả chi tiết nhé, thời gia làm bài là 10 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 10 Cuối HK2

bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 10 học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về văn bản chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch, văn bản quảng cáo, và một số tác phẩm văn học như truyện Kiều của Nguyễn Du. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 10 HK2 - 45 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 10 45 phút học kỳ 2 bao gồm các kiến thức: trình bày một vấn đề, kết cấu của văn bản thuyết minh, phẩm bình nhân vật lịch sử và một số tác phẩm văn học khác. Các em tìm hiểu kỹ để làm bài nhé, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 10 Cuối HK1

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 10 học kỳ 1 bao gồm các nội dung về Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX và một số tác phẩm văn học khác, tóm tắt văn bản tự sự...Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 10 HK1 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 10 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung tổng quan về văn học Việt Nam, văn học dân gian Việt Nam, và một số văn học nước ngoài. Các em tham khảo trong phần mô tả chi tiết nhé, thời gia làm bài là 20 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 10

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 10

Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 10

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 10 HK1 - 45 phút