Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 HK2 - 15 phút

Các em thân mến, bài trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 (15 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về: Tiểu sử tóm tắt, Nghĩa của câu, Nghị luận xã hội và một số tác phẩm văn học khác, thời gian làm bài của các em là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 HK1 - 15 phút

Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 (15 phút ) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về văn nghị luận và một số tác phẩm văn học. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 Cuối HK2

Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 học kỳ 2 ngoài các kiến thức học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 còn bao gồm các kiến thức về lập luận, bình luận, ngôn ngữ chính luận và một số tác phẩm văn học. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 HK2 - 45 phút

Các em thân mến, bài trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về: Tiểu sử tóm tắt, Nghĩa của câu, Nghị luận xã hội và một số tác phẩm văn học khác, thời gian làm bài của các em là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn học kỳ 1 lớp 11 được AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức về: ngôn ngữ báo chí, viết bản tin, phỏng vấn, lập luận so sánh và một số tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Phần này được mô tả trong phần mô tả chi tiết các em thảm khảo trước khi làm nhé, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 HK1 - 45 phút

Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 (45 phút ) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về văn nghị luận và một số tác phẩm văn học. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt.

 
Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 11

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 11

Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 11

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 HK1 - 45 phút

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo