Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 11) HK2 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Hình Học 11) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian - Quan hệ song song và chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 11) HK1 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Hình Học 11) HK1 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng và chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian - Quan hệ song song. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK2 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK2 do ambn.vn tổ chức và biên soạn câu hỏi giúp các em học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm mà Bộ giáo dục cải cách. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của chương 4: Giới hạn và chương 5: Đạo hàm. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 do ambn.vn tổ chức và biên soạn câu hỏi giúp các em học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm mà Bộ giáo dục cải cách. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 bao gồm nội dung câu hỏi của chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Chương 2: Tổ hợp - Xác suất và chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân. Các em làm 8... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 11) HK2 - 45 phút

Trong bài thi học kỳ 2 vẫn là các kiến thức về hình học không gian: giữa đường thẳng và mặt phẳng, đường thẳng với đường thẳng, mặt phẳng với mặt phẳng, điểm và đường thẳng...Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 11) HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hình học lớp 11 45 phút học kỳ 1 gồm các kiến thức về hình học không gian, mối quan hệ giữa đườn thẳng, mặt phẳng trong không gian, phép dời hình, phép đồng dạng trong mặt phẳng. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK2 - 45 Phút

Trong bài thi 45 phút đại số học kỳ 2 các em cần nắm chắc các kiến thức về giới hạn dãy số,đạo hàm, vi phân, các em làm bài trong 25 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 - 45 phút

Các em thân mến, bài trắc nghiệm đại số lớp 11 45 phút học kỳ 1 được AMBN.vn xây dựng trên các kiến thức về hàm số lượng giác, tổ hợp, xác suất, dãy số, cấp số nhân, cấp số cộng... Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Đại Số Lớp 11| Trắc Nghiệm Hình Học Lớp 11

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Đại Số Lớp 11, Trắc Nghiệm Hình Học Lớp 11

Trắc Nghiệm Đại Số Lớp 11, Trắc Nghiệm Hình Học Lớp 11

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 - 45 phút