Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm địa lý 9 giúp các em có thể nắm vững các kiến thức địa lý cơ bản của chương trình Địa lý lớp 9, rèn luyện các kĩ năng như phân tích, so sánh tháp dân số, nhận xết về vấn đề dân số, lao động, việc làm, phân tích được sự phát triển kinh tế, sự thay đổi cơ cấu của kinh tế đất nước, phân tích được điều kiện tự nhiên và tình hình phát... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm địa lý 9 HK1 giúp các em có thể nắm vững các kiến thức địa lý cơ bản của chương trình Địa lý lớp 9, rèn luyện các kĩ năng như phân tích, so sánh tháp dân số, nhận xết về vấn đề dân số, lao động, việc làm, phân tích được sự phát triển kinh tế, sự thay đổi cơ cấu của kinh tế đất nước, phân tích được điều kiện tự nhiên và tình hình... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 8 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm Địa Lý 8 HK2 giúp các em có thể nắm vững các kiến thức địa lý cơ bản của chương trình Địa Lý lớp 8. Ngoài ra giúp các em có thể vận dụng các kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi thực tế có liên quan đến địa lý đồng thời sẽ mang đến cho các em những hiểu biết cơ bản, hiện đại và cần thiết về thiên nhiên và con người Việt Nam... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 8 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm Địa Lý 8 HK1 giúp các em có thể nắm vững các kiến thức địa lý cơ bản của chương trình Địa Lý lớp 8. Ngoài ra giúp các em có thể vận dụng các kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi thực tế có liên quan đến địa lý đồng thời sẽ mang đến cho các em những hiểu biết cơ bản, hiện đại và cần thiết về thiên nhiên và con người Việt Nam... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 7 HK2 - 15 phút

Các em thân mến, trong bài thi này các em cần nắm chắc các kiến thức về thiên nhiên và con người ở các châu Mĩ và thiên nhiên và con người ở châu Âu. Chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 7 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 1 môn địa lý lớp 7 bao gồm các kiến thức về thành phần nhân văn của môi trường: dân số, dân cư,đô thị hóa; các môi trường địa lý: môi trường đới nóng. Các em nắm chắc nhé để làm bài cho tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 6 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm Địa Lý 6 15 phút nhằm giúp các em có được những kĩ năng về bản đồ, kĩ năng phân tích, thu thập, xử lý thông tin, kĩ năng giải quyết các vấn đề. Hơn nữa còn giúp cho các em có vốn hiểu biết phong phú. Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 6 15 phút HK1 chủ yếu là bao gồm những câu hỏi của chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất. Các em sẽ làm 8 câu... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 6 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm Địa Lý 6 15 phút nhằm giúp các em có được những kĩ năng về bản đồ, kĩ năng phân tích, thu thập, xử lý thông tin, kĩ năng giải quyết các vấn đề. Hơn nữa còn giúp cho các em có vốn hiểu biết phong phú. Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 6 15 phút HK1 chủ yếu là bao gồm những câu hỏi của chương 1: Trái Đất. Các em sẽ làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 Cuối HK2

Bài thi trắc nghiệm môn địa lý học kỳ 2 ngoài các nội dung của học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 các em cần nắm chắc các kiến thức về phân tích biểu đồ ngành thủy sản ở đồng bằng sông cửu long và tổng hợp nền kinh tế và bảo vệ môi trường biển đảo. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 Cuối HK1

trong bài thi này các em nắm chắc các kiến thức về địa lý 7 vùng kinh tế ở Việt Nam, biêt được lợi thế so sánh giữa các vùng kinh tế. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Địa Lý Cấp II | địa hình | khí hậu | vùng | miền
Trang   1   2   3  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Địa Lý Cấp II , địa hình , khí hậu , vùng , miền

Trắc Nghiệm Địa Lý Cấp II , địa hình , khí hậu , vùng , miền

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 9 Cuối HK1