Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 12) HK2 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Hình Học 12) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của chương 2: Phương pháp tọa độ trong không gian. Các em làm 8 câu trong thời gian là 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 12) HK1 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Hình Học 12) HK1 bao gồm nội dung câu hỏi của chương 1: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK2 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Đại Số 12) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 3: Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng và chương 4: Số phức. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK1 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Đại Số 12) HK1 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số và chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 11) HK2 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Hình Học 11) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian - Quan hệ song song và chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 11) HK1 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Hình Học 11) HK1 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng và chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian - Quan hệ song song. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK2 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK2 do ambn.vn tổ chức và biên soạn câu hỏi giúp các em học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm mà Bộ giáo dục cải cách. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của chương 4: Giới hạn và chương 5: Đạo hàm. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 do ambn.vn tổ chức và biên soạn câu hỏi giúp các em học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm mà Bộ giáo dục cải cách. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 bao gồm nội dung câu hỏi của chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Chương 2: Tổ hợp - Xác suất và chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân. Các em làm 8... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm (Hình Học 10) HK2 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Đại Số 10) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng và chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm (Hình Học 10) HK1 - 15 phút

Các em học sinh thân mến! Theo tinh thần của bộ giáo dục và đào tạo, hầu hết tất cả các môn thi trong đó có môn Toán sẽ được áp dụng hình thức thi khá mới mẻ với các em. Đó là hình thức thi trắc nghiệm. Nhằm giúp các em có được tài liệu luyện thi môn Toán lớp 10 theo đúng tinh thần mới của bộ giáo dục và đào tạo chúng tôi biên soạn các câu hỏi Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán... >> Bắt đầu thi
Toán (10-11-12) | đại số 10 11 12| hình học 10 11 12
Trang   1   2   3  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Toán (10-11-12) , đại số 10 11 12, hình học 10 11 12

Toán (10-11-12) , đại số 10 11 12, hình học 10 11 12

Bài Thi Trắc Nghiệm (Hình Học 10) HK1 - 15 phút