Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 12 HK2 giúp các em tìm hiểu các tri thức sinh học ở cấp độ tổ chức cao hơn: quần thể, loài, quần xã ... Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 12 HK1 giúp các em tìm hiểu các tri thức sinh học ở cấp độ tổ chức cao hơn: quần thể, loài, quần xã ... Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Sinh Học 11 HK2 để giúp các em học tốt phần Thực vật và Động vật - về sự chuyển hóa vật chất và năng lượng - về Cảm ứng - về Sự sinh trưởng và phát triển - về Quá trình sinh sản của Thực vật cũng như Động vật. Các em làm 8 câu trong 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Sinh Học 11 HK1 để giúp các em học tốt phần Thực vật và Động vật - về sự chuyển hóa vật chất và năng lượng - về Cảm ứng - về Sự sinh trưởng và phát triển - về Quá trình sinh sản của Thực vật cũng như Động vật. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 10 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 10 HK1 được xây dựng với mục đích giúp các em tìm hiểu về Sinh học phân tử và tế bào – đơn vị tổ chức cơ bản nhất của sự sống. Đồng thời cũng cung cấp cho các em kiến thức cơ bản, trọng tâm nhất về thế giới vi sinh vật – về sự chuyển hóa vật chất và năng lượng – về sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật –... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 10 HK1 - 15 phút

MBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 10 HK1 được xây dựng với mục đích giúp các em tìm hiểu về Sinh học phân tử và tế bào – đơn vị tổ chức cơ bản nhất của sự sống. Đồng thời cũng cung cấp cho các em kiến thức cơ bản, trọng tâm nhất về thế giới vi sinh vật – về sự chuyển hóa vật chất và năng lượng – về sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật – về... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Cuối HK2

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về quần xã sinh vật và hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái học với quản lý tài nguyên thiên nhiên. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 HK2 - 45 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất và cơ thể môi trường, quần thể sinh vật. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về di truyền học quần thể, bằng chứng tiến hóa nguyên nhân và cơ chế tiến hóa. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 HK1 - 45 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 (45 phút) học kỳ 1 AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức về: Cơ chế di truyền và biến dị và Quy luật của hiện tượng di truyền. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Sinh Học (10-11-12)
Trang   1   2  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Sinh Học (10-11-12)

Trắc Nghiệm Sinh Học (10-11-12)

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 HK1 - 45 phút