Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12 HK2 - 15 phút

Các em thân mến, trong bài thi này các em cần nắm chắc các kiến thức về làm văn nghị luận về tác phẩm văn học và các tác phẩm văn học khác. Thời gian làm bài của các em là 10 phút. Chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12 HK1 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 12 học kỳ 1 được xây dựng dựa trên các kiến thức về: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX; Nghị luận xã hội và nghị văn học; Làm văn luật thơ, các tác phẩm văn học khác. Chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 HK2 - 15 phút

Các em thân mến, bài trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 (15 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về: Tiểu sử tóm tắt, Nghĩa của câu, Nghị luận xã hội và một số tác phẩm văn học khác, thời gian làm bài của các em là 20 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 HK1 - 15 phút

Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 (15 phút ) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về văn nghị luận và một số tác phẩm văn học. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 10 HK2 - 15 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 10 15 phút học kỳ 2 bao gồm các kiến thức: trình bày một vấn đề, kết cấu của văn bản thuyết minh, phẩm bình nhân vật lịch sử và một số tác phẩm văn học khác. Các em tìm hiểu kỹ để làm bài nhé, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 10 HK1 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 10 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung tổng quan về văn học Việt Nam, văn học dân gian Việt Nam, và một số văn học nước ngoài. Các em tham khảo trong phần mô tả chi tiết nhé, thời gia làm bài là 10 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12 Cuối HK2

Trong bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 12 học kỳ 2 ngoài các kiến thức trong học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 còn có các kiến thức về phong cách ngôn ngữ hành chính, diễn đạt trong văn nghị luận, và một số tác phẩm văn học nước ngoài. Chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12 HK2 - 45 phút

Các em thân mến, trong bài thi này các em cần nắm chắc các kiến thức về làm văn nghị luận về tác phẩm văn học và các tác phẩm văn học khác. Thời gian làm bài của các em là 20 phút. Chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 12 học kỳ 1 bao gồm các nội dung về: văn nghị luận, một số tác phẩm văn học khác, các em tham khảo trong phần mô tả chi tiết nhé chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12 HK1 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 12 học kỳ 1 được xây dựng dựa trên các kiến thức về: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX; Nghị luận xã hội và nghị văn học; Làm văn luật thơ, các tác phẩm văn học khác. Chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Ngữ Văn (10-11-12)
Trang   1   2  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Ngữ Văn (10-11-12)

Trắc Nghiệm Ngữ Văn (10-11-12)

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12 HK1 - 45 phút