Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử 12 HK2 sẽ giúp các em tìm hiểu làm thế nào để một dân tộc nhỏ bé như dân tộc Việt Nam lại có thể đấu tranh đánh bại 2 cường quốc Phấp và Mĩ để giành độc lập - tự do cho dân tộc. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử 12 HK1 sẽ giúp các em tìm hiểu làm thế nào để một dân tộc nhỏ bé như dân tộc Việt Nam lại có thể đấu tranh đánh bại 2 cường quốc Phấp và Mĩ để giành độc lập - tự do cho dân tộc. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Cuối HK2

Bài thi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 học kỳ 2 được AMBN.vn xây dựng ngoài các kiến thức trong học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 còn có các kiến thức về lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 và từ năm 1975 đến năm 2000. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 học kỳ 1 AMBN. vn xây dựng câu hỏi trên các kiến thức về : lịch sử các nước mĩ, tây âu, nhật bản ( 1945- 2000), quan hệ quốc tế ( 1945 – 2000), cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá. Thờ gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 HK2 - 45 phút

Bài trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930, lịch sử Việt Nam từ 1930 - 1945 Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954.Thời gian làm bài là 25 phút, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 HK1 - 45 phút

Các em thân mến, trong bài này các em cần nắm chắc các kiến thức về: lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949), các nước á phi và mĩ la tinh (1945 – 2000), liên bang nga (1991-2000). Chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Lịch Sử 12

Trắc Nghiệm Lịch Sử 12

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 HK1 - 45 phút