Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK2 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (15 phút) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức trong các unit từ unit 9 đến unit 16, thời gian làm bài làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức của chương trình học kì 1. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 HK2 - 15 phút

Các em thân mến, môn tiếng Anh lớp 11 (15 phút) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức từ unit 9 đến unit 16, các em nắm chắc phần ngữ pháp và phần từ vựng nhé, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 11 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức nằm trong 8 unit đầu của sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 11. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10 HK2 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 10 (15 phút ) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức nằm trong 11 unit từ unit 9 đến unit 16, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10 HK1 - 15 phút

Các em thân mến, bài kiểm trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 10 (45 phút) học kỳ 1 gồm các nội dung về những unit đầu từ unit 1 đến unit 8. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Cuối HK2

bài thi trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 học kỳ 2 bao gồm các kiến thức trong unit từ unit 9 đến unit 16, thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Cuối HK1

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 học kỳ 1 bao gồm các kiến thức trong unit từ unit 1 đến unit 8 trong sách tiếng Anh lớp 12. Thời gian làm bài là 25 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK2 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức trong các unit từ unit 9 đến unit 16, thời gian làm bài làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức của chương trình học kì 1. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Tiếng Anh(10-11-12)
Trang   1   2  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Tiếng Anh(10-11-12)

Trắc Nghiệm Tiếng Anh(10-11-12)

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK1 - 45 phút