Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm Địa Lý 11 HK1 nhằm giúp các em nắm vững các kiến thức địa lí cơ bản của chương trình Địa lí lớp 11. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm Địa Lý 11 HK1 nhằm giúp các em nắm vững các kiến thức địa lí cơ bản của chương trình Địa lí lớp 11. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Cuối HK2

Bài thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11 học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về Tự nhiên, dân cư và xã hội Đông Nam Á, Ôx trây lia, Ai Cập. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11 học kỳ 1 bao gồm các nội dung về Trắc nghiệm Địa lý khu vực và quốc gia như hợp chủng quốc Hoa Kỳ, liên minh Châu Âu. Thời gian làm bài 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 HK2 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 các em cần nẵm chắc các kiến thức về tình hình kinh tế, đặc điểm dân cư, xã hội của Cộng hòa liên bang Đức, Liên bang Nga, Nhật Bản, Ấn Độ. Chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11 (45 phút) học kỳ 1 được AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức về: Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới: Một số vấn đề mang tính toàn cầu, Một số vấn đề châu lục và khu vực...Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Địa Lý 11

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Địa Lý 11

Trắc Nghiệm Địa Lý 11

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 HK1 - 45 phút