Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK2 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (15 phút) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức trong các unit từ unit 9 đến unit 16, thời gian làm bài làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức của chương trình học kì 1. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Cuối HK2

bài thi trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 học kỳ 2 bao gồm các kiến thức trong unit từ unit 9 đến unit 16, thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Cuối HK1

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 học kỳ 1 bao gồm các kiến thức trong unit từ unit 1 đến unit 8 trong sách tiếng Anh lớp 12. Thời gian làm bài là 25 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK2 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức trong các unit từ unit 9 đến unit 16, thời gian làm bài làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức của chương trình học kì 1. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12

Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK1 - 45 phút