Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
Kết quả tìm kiếm:
Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK2 - 45 phút
bài thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật. Thời gian làm bài của các em là 20 phút. Chúc các em thi tốt.
 
Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 10 HK2 - 15 phút
Bài thi trắc nghiệm tin học lớp 10 (15 phút) học kỳ 2 được AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức của đầu học kỳ 2 môn tin học lớp 10, đó là các kiến thức về soạn thảo văn bản, các công cụ trong soạn thảo văn bản. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt
 
Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 10 HK1 - 15 phút
Các em thân mến, Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Tin Học 10 HK1 bao gồm các kiến thức nằm trong đâu học kỳ 1 với các câu hỏi chủ yếu về làm quen với máy tính và các bái toán, thuật toán. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt
 
Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 10 HK1 - 45 phút
Các em thân mến, Bài Thi Trắc Nghiệm 45 phút Tin Học 10 HK1 bao gồm các kiến thức nằm trong đâu học kỳ 1 với các câu hỏi chủ yếu về làm quen với máy tính và các bái toán, thuật toán. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt
 
Bài Thi Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 10 HK2 - 45 Phút
Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm giáo dục công dân 10 (45 phút) học kì 2 được ambn xây dựng trên các kiến thức của phần học Công dân với đạo đức. Các em làm bài trong vòng 30 phút. Chúc các em làm bài thi tốt
 
Bài Thi Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 10 HK2 - 15 Phút
Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm giáo dục công dân 10 (15 phút) học kì 2 được ambn xây dựng trên các kiến thức của phần học Công dân với đạo đức. Các em làm bài trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt
 
Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 HK2 - 15 phút
Bài thi trắc nghiệm tin học lớp 11 (15 phút) học kỳ 2 gồm có các kiến thức về các dạng câu lệnh, mảng, kiểu dữ liệu xâu...Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt
 
Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 HK1 - 15 phút
bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 11 (15 phút) học kỳ 1 gồm các kiến thức về các nội dung: ngôn ngữ lập trình Pascal, lập trình toán, các kiểu dữ liệu đơn giản. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt
 
Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Cuối HK1
Các em thân mến môn thi trắc nghiệm sinh học học kỳ 1 bao gồm các nội dung về hiện tượng cảm ứng ở sinh vật:cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật.Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt
 
Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 12 HK2 - 15 phút
Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 12 (15 phút) học kỳ 2 được AMBN.vn xây dựng trên các kiến thức ở chương 3 và chương 4: cơ sở dữ liệu quan hệ, cấu trúc bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt
 
Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 12 HK2 - 15 phút